Hvordan lykkes med vektnedgang?

Hvordan lykkes med vektnedgang?

Vektnedgang

Vi har gjort mange erfaringer opp igjennom. Den viktigste er at behandlingen for overvekt ofte ikke handler om å «slanke seg».

Vi har lang erfaring med behandling av overvekt i helseperspektiv. Flere av oss har jobbet mange år med offentlig rehabilitering for personer med sykelig overvekt. Dette betyr mennesker med BMI på over 40 eller BMI på 35 dersom de har en tilleggstilstand i form av helseutfordring som kan kobles sammen med overvekten. Dette kan for eksempel være høyt blodtrykk eller artrose.

Vi har gjort mange erfaringer opp igjennom. Den viktigste er at behandlingen for overvekt ofte ikke handler om å «slanke seg». Vi har jobbet med pasienter som vi fulgte inntil fem år. Mange, de aller fleste faktisk, karte å gå ned i vekt den første perioden. Den største utfordringen var å holde vekten i etterkant. Vi fulgte opp personer over tid, og vi så at vi måtte skape et opplegg med tett oppfølging og stor tilgjengelighet hos behandlere. Løsningen for oss ble teknologiske hjelpemidler.

Overvekt, fagkunnskap, teknologi og støtte

Årsaken til at vi valgte å starte Frisk Livsstil var noe av det som er beskrevet ovenfor. Mulighetene til å få behandling i det offentlige helsevesenet(spesialisthelsetjenesten) er bestemt av en minimumsgrense for BMI. Det er sånn det er, og sånn det må være for at behandlingssystemet skal fungere. Vi ble ofte kontaktet av personer med overvekt, men med BMI på under 35, hvilket betydde at de ikke fikk hjelp i spesialisthelsetjenesten.

Vi sjekket ut hva som fantes av slike tilbud og fant ut at de fleste livsstilsprogrammene i privat sektor ikke inneholdt spesielt mye fagkompetanse, og at vi derfor hadde vanskeligheter med å anbefale noen av disse til personer som kontaktet oss, men hadde for lav BMI til å bli vurdert for behandling. Vi ble nødt til å skape et tilbud vi mener er faglig forsvarlig og som vi kan stå inne for. Samtidig måtte vi klare å samle disse fagressursene uten at det ble for store kostnader for brukeren. Vi valgte derfor å sette opp et digitalt program, men med det som ofte kalles varm teknologi. Altså at det sitter personer i andre enden, ikke bare en robot. På denne måten har vi mulighet til å følge opp deltakere hver uke. Vi pusher folk til å nå mål, vi tilrettelegger for mestring, vi støtter når det vanskelig og er strenge ved behov.

Slankekur og  årsaker til vektøkning igjen

Så hva er det som gjør overvekt så vanskelig å jobbe med? Jeg var inne på det tidligere i denne teksten, men la oss se litt nærmere på dette. Mange klarer å gå ned i vekt, men mange går også opp igjen. Såkalte jojo-slankere. Det er faktisk bare rundt 20% som klarer å holde vekta etter en «slankekur». Det kan være flere årsaker til dette. For en del mennesker handler det om at det å spise er blitt en trøst i livet. Kall det gjerne selvmedisinering for å flytte fokus bort fra det som er vanskelig. Vi kan kanskje klare å unngå dette i en periode, men dersom vi ikke tar tak i de underliggende problemene er sjansen stor for at vi går inn i de gamle mønstrene etter hvert.

En annen årsak er at vi i magesekken skiller ut et hormon som heter Ghrellin. Dette er med å regulere vår sultfølelse. Dersom vi slanker oss ned i vekt skilles det ut mer av dette hormonet, som igjen gjør at vi føler oss mer sultne. Studier viser også at dette ikke nødvendigvis justerer seg til normalen etter slankekuren er ferdig. Mye tyder på at vi må leve med denne økte sultfølelesen i lang tid, kanskje resten av livet etter at man har slanket seg ned i vekt etter å ha vært overvektig.

En tredje årsak til at det er vanskelig å holde vekten er at ting som før krevde mer energi fordi kroppen var større krever nå mindre energi fordi kroppen er blitt lettere. Vi snakker da om naturlige funksjoner som puste, sove, fordøye mat og bevege seg.

De lærde diskuterer også en såkalt spareblusseffekt. Mange mener at kroppen skrur ned forbrenningen og sparer på energi fordi den ønsker å komme tilbake til det som tidligere har vært normalen. Det skal sies at denne teorien er omdiskutert, men kan være verdt å lese seg litt opp på om man ønsker å lære mer om hvordan man skal lykkes med vektnedgang,

Det som er sikkert er at overvekt er en stor utfordring både på et samfunnsmessig plan, men også hver for hver enkelt som sliter med noen kilo for mye. Så hvordan skal vi klare å gjennomføre vektnedgang for så å holde vekten?

Svaret kommer nok ikke som en overraskelse, for vi mener jo at vi gjør mye riktig i programmet her hos oss. Jeg skal allikevel passe meg for å si at vi sitter med nøkkelen til et lettere liv. Vår erfaring tilsier at det er viktig med støtte og slippe å stå alene i prosessen med livsstilsendring. Det er viktig med veiledning av fagpersoner som kan gi veloverveide råd. Det er viktig at noen setter krav og får deg over dørstokken når du ellers ikke ville gjort det.

Kort oppsummert: Tett oppfølging og støtte over tid har vist seg hjelpe folk både til å gå ned i vekt og beholde vekten i etterkant.

Ønsker du oppfølging fra oss? Se våre behandlingstilbud her.