Psykologisk hjelp

Psykologisk hjelp

Få hjelp med mentale faktorer i livsstilsendring. Vanlige temaer er: Stress, søvn, endring av vaner og motivasjon.

Frisk mental trening

Psykolog

Programmet består av:

  • Oppstartssamtale med psykolog
  • Plan med målsetninger og mentale faktorer
  • Ukentlig kartlegging av status med behandler
  • Personlig tilbakemelding hver uke
  • To samtaler i måneden i tillegg til ukentlig oppfølging
  • Mulighet for kontakt ved behov
  • Nettportal med informasjon og forelesninger

2 100,- per måned